Spiral Energy

MAGICK rozchodník

Novinky - prosím čtěte!
Okultní obchod

Podpoříte nás?

Popis znamení

Věštba z tarotu
Měsíční horoskopy
Horoskopy na dnešní den
Free horoskopy na vaše WWW!
Runová věštba
Upír test

Konference

Kdo jsme?
Seznam stránek
Napište nám
Zpět...


Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
Zuzana

MagieZde můžete nalézt základní charakteristiky jednotlivých znamení....


Beran :

Beran je prvním znamením zvěrokruhu. Představuje princip vůle a proces bytí. Tradiční astrologové mluví o Skopci, ale protože považuji toto znamení za velmi produktivní a silně dynamické, připadá mi "Skopec" trochu jako urážka.

Živel :  Oheň
Dynamika :  Kardinální
Vládce :  Mars


Úkolem Berana je v člověku probudit prvotní záblesk vědomí, pocit ega. Tradičně je spojován s odvahou, iniciativou, rozjásaností apod. Jeho cyklický význam plyne ze skutečnosti, že opravdu začíná v okamžiku jarní rovnodennosti, tedy v okamžiku vyrovnání sil dne a noci.


Býk :

Býk - druhé znamení zvěrokruhu. Představuje princip vlastního úsilí - původní surová energie tryskající ze znamení Berana začíná postupně nabírat na směru.

Živel :  Země
Dynamika :  Fixní
Vládce :  Venuše


Býk bývá tradičně spojován s vlastnictvím, praktičností, rozhodností, vůlí, odhodláním apod. V humanistické astrologii představuje fázi posílení sebevědomí skrze ztotožnění se s hmotou.


Blíženci :

Blíženci - třetí znamení zvěrokruhu. Jsou odrazem procesu utváření vztahů a tedy i dalším krokem k rozvoji osobnosti.

Živel :  Vzduch
Dynamika :  Proměnlivá
Vládce :  Merkur

Zatím co Beran přináší energii, Býk dává energii tvar, Blíženci přidávají intelekt. Protože se jedná o znamení proměnlivé a zároveň vzdušné, je z celého Zvířetníku znamením nejméně stálým. Posláním Blíženců je posílení pocitu jistoty. Tradičně je toto znamení spojováno s každodenním životem a vším, co život přináší, tedy nestálost, neklid, dvojsmysl.


Rak :

Rak - čtvrté znamení zvěrokruhu. Představuje princip růstu. Energie se koncentruje, oblast činnosti se začíná velmi úzce vymezovat. Jeho posláním je integrace.

Živel :  Voda
Dynamika :  Kardinální
Vládce :  Luna


Rak mimo jiné začíná vyplňovat doposud zanedbávanou citovou složku člověka. V tradiční astrologii znamená spojení s domovem, rodinou a již jmenovanými city. U žen by se dalo mluvit o mateřském instinktu.

Lev : 

Lev - páté znamení zvěrokruhu. Základní struktura vývoje osobnosti jedince je v tomto znamení uzavřena. Lev přináší sebeuvědomění, potřebu sebevyjádření a obdivu.

Živel :  Oheň
Dynamika :  Fixní
Vládce :  Slunce

Posláním Lva je realizace jedincových záměrů. Tradičně bývá spojován s tvorbou, sebedůvěrou, egoismem, důstojností, ale také s zábavou a rozkoší.

Panna :

Panna - šesté znamení zvěrokruhu. Panna se orientuje na společnost. Naproti povýšenému Lvu je Panna doplněna o aspekt společnosti a tedy i podřídivosti - zájem společnosti se dostává do popředí.

Živel :  Země
Dynamika :  Proměnlivá
Vládce :  Merkur

Posláním Panny je usměrnit emoce. Tradičně bývá spojována s kritičností, intelektem, náročností, smyslem pro detail.


Váhy :

Váhy - sedmé znamení zvěrokruhu, znamení, kterým se dostáváme do druhé poloviny Zvířetníku. Váhy představují idealistické principy. Osobnost se ve Váhách učí navazovat kontakty s okolím, začíná sebe sama chápat jako součást společenství.

Živel :  Vzduch
Dynamika :  Fixní
Vládce :  Venuše

Posláním Vah je zapojit jedince do společenského celku. Tradičně bývají Váhy spojovány se společenským vědomím a se vztahy s okolím.


Štír :

Štír - osmé znamení zvěrokruhu. Mimochodem, troufám si toto znamení označit jako nejkomplikovanější znamení zvěrokruhu. Je to nejméně pochopitelná kvalita a proto také lidé v tomto znamení bývají mnohdy odsunuti pro svoji povahu na okraj společnosti, aniž by byli pochopeni. Štír je první znamení zvěrokruhu uvědomující si smrt, kterou vnímá jako proces změny.

Živel :  Voda
Dynamika :  Fixní
Vládce :  Pluto

Posláním tohoto znamení je snaha stát se větším a touha po transcendentnu. Tradičně je spojován se sexem, vůlí, magií, okultismem, žárlivostí, prostopášností.

Střelec :

Střelec - deváté znamení zvěrokruhu. Tímto znamením pokračuje vývoj individua v sociální oblasti. Společnost začíná být chápána více v abstraktní úrovni. Střelec se snaží proniknout do podstaty společenských jevů a prostřednictvím společnosti se také realizuje.

Živel :  Oheň
Dynamika :  Proměnná
Vládce :  Jupiter

Posláním Střelce je rozvoj a integrace společenství. Tradičně bývá spojován s filozofií, náboženstvím, idealismem, vzděláním.


Kozoroh :

Kozoroh - je desátým znamením zvěrokruhu. Představuje princip společenské funkce - proces dosahování společenského postavení a energii užívanou ke kolektivním společenským účelům. Kozoroh přijímá soudobý společenský pořádek, jeho pravidla a principy.

Živel :  Země
Dynamika :  Kardinální
Vládce :  Saturn

Posláním Kozoroha je společenská integrace. Tradičně je spojován s postavením, politikou, důvěrou ve sopečnost, ambicemi na zařazení se do společnosti.

Vodnář :

Vodnář - jedenácté znamení zvěrokruhu. Váhy jsou povětšinou uváděny jako nejvhodnější partneři ve vztahu dvou lidí, naproti tomu Vodnář je základním stavebním prvkem společenství. Představuje společenské projevy, proces vyjadřování společenského postavení a energii k tomu užívanou.

Živel :  Vzduch
Dynamika :  Fixní
Vládce :  Uran


Vodnářovým posláním je zajistit patřičnou odezvu na společenské potřeby. Tradičně bývá spojován s vědou, genialitou, uměním, ale i politikou, revolucemi a humanitou.


Ryby :

Ryby dvanácté a tedy poslední znamení zvěrokruhu. Druhé velmi rozporuplné znamení. Nakonec už v grafickém znázornění Ryb vidíme dvě naproti sobě plující ryby, čímž je jasně vystižena samotná rozpolcenost tohoto znamení. Rybami je vývojový cyklus individua dokončen.

Živel :  Voda
Dynamika :  Proměnlivá
Vládce :  Neptun


Posláním Ryb je dosáhnout v konečné fázi souladu mezi oběma protichůdnými životními energiemi. Tradičně bývají Ryby spojovány s mysticismem, sensitivitou, hlubokým pocitovým rozsahem. Ryby mohou také často řešit své osobní problémy útěkem z reality, či sklonem k závislosti na alkoholu apod.