Seznam pravidelně pořádaných půlročních kursů

Školy věšteckých umění a esoteriky v BrněŠkolu věšteckých umění a esoteriky založila v roce 1992 Zuzana Antares. Ta školu stále vede a vyučuje většinu oborů. Hana Tintallö vyučuje obory psychologické a Roman Petrželka přednáší astrologii a psychologické obory.


Každý půlrok, vždy v únoru a září, zahajujeme kursy esoterních a hraničních oborů. Některé mohou začínat v průběhu celého roku - prosím, informujte se! Přihlásit se může kdokoliv.
Forma výuky je distanční: 1x měsíčně zasíláme buď přednášku na cd, obrazové a písemné materiály, doporučenou literaturu a úkoly dopisem, anebo přednášky i písemné materiály posíláme mailem ve fromě odkazu ke stažení. Máte-li zájem o tuto formu studia, odečtěte si prosím při placení rovnou 100 kč z ceny kurzu nebo semestru. Dík.
Studenti mohou konzultovat nejlép mailem, po dohodě FB poštou a dopisem. Je možno volně přecházet na kombinované studium, tj. se účastnit praktických cvičení, která probíhají 3x v daném půlroce. Kurs je ukončen závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi získají diplom.

Každý kurs je možno zakončit navíc certifikační zkouškou a stát se držitelem speciálního osvědčení, které vám pomůže prosadit se. Profesionálnímu poradci se ale také může stát, že se svému klientu nezavděčí a ten si stěžuje. Každý rok vyřizujeme dvě až tři stížnosti z řad běžných lidí na naše žáky a jejich věšteckou nebo poradenskou práci. Zaručujeme se pouze za ty, kdož mají náš certifikát. O ostatních můžeme pouze potvrdit, že u nás studovali - nikoliv, že se něco naučili a mohou pracovat s klienty.
Certifikační zkouška je za poplatek 1.500,- Kč a lze se dohodnout na individuální přípravě, kdy je kursovné za přípravu dle jejího trvání. Informace při domluvě zkoušky.
Ačkoliv jako kartář/ kartářka/ jiný poradce nepotřebujete žádný doklad, pamatujte, že v současnosti je registrováno v ČR asi deset tisíc vykladačů, čarodějů a alternativních léčitelů - myslete na to při hodnocení svých možností, protože od nás máte jako naši žáci reklamu zadarmo.


Pod klikem na odkazy najdete  podrobnosti o každém kursu, případně se lze rovnou přihlásit.

Jak se přihlašuje: Odešlete příslušnou vyplněnou přihlášku. Pozor, je třeba vyplnit všechny položky, jinak se přihláška neodešle!!!
Je příjemné, když školné zaplatíte do tří týdnů - zjednodušíte nám tím administrativu a dohledávání přihlášek. Zaplacený kurs evidujeme a není pravděpodobné, že bychom na vás zapomněli.
Školné zašlete buď složenkou typu C, kterou získáte na poště, na adresu Via Regia, Taussigova 15, 615 00 Brno. Využít lze i převod na účet 2000306324/2010, do kolonky pro příjemce uveďte jméno a obor. Pro studující ze Slovenska máme účet bez poplatků 2000306324/8330, bezúplatně převádí školné i studenti z EU.

První lekce vám přijde automaticky. Když si nejste jisti, zda jste zapsáni a vše proběhlo bez potíží, překontrolujte na Seznamu studentů pro aktuální semestr, kam je vstup z hlavní stránky. Každá další lekce je odeslána po 10. dni měsíce. Veškeré další informace o akcích, o průběhu studia, o zkouškách a další budou uvedeny v Oběžníku, který je součástí každé lekce.
Školní aktuality můžete sledovat na našem FaceBooku.

Věříme, že se zařadíte ke spokojeným absolventům a žákům naší školy.


Nabízíme trvale tyto kursy:

Úvod do komplexního oboru
Škola čarodějnictví - úvod do porozumění ženskému principu a do dávného umění čarodějnic. Dějiny čarodějnictví, jeho podstata a smysl, směr působení. Polarity, sexualita. Kdo-kdy-jak může začít. Hlubší souvislosti magie. Praktické aplikace, sestavení funkčního rituálu, co může čarodějnice dělat. Žena-čarodějka v muži. Kterak muž-čaroděj využívá přírodních sil. Speciální návody ke cvičením i s hudbou! Přednáší Zuzana Antares, cena za půlroční studium 6.500,- Kč. Kurs nabízíme od 2001.

Intenzivní studium s osobnostní přípravou
Výklad tarotu - základy nauky o tarotu, hlavní významy malých arkán a jak s nimi pracovat. Velká arkána a jejich základní význam, jak se liší malé karty od velkých. Jak si odvodit další významy. Tajemství výkladu, kombinace karet. Tarot jako možnost poznání sebe i druhých, tarot jako věštecká disciplína. Úskalí výkladu tarotu, jak vyložit sobě a jak druhému. Psychologická příprava na práci s lidmi, umění sebekritiky. Další práce s klientem. Kurs vznikal mezi lety 1995 - 2000. Přednáší Zuzana Antares, cena 6.100,- Kč.

Výklad snů a magická práce se sny – původ spánku a vše o spánku, snový stav vědomí vs. další stavy vědomí. Proč přicházejí sny a proč se někomu sny nezdají. Interpretace některých symbolů v malbě/kresbě a snu, archetypy. Základní děje v nevědomí a co probíhá ve spánku. Duchovní vývoj člověka a jeho sny. Opakující se symboly ve snu. Vztahy vědomí a nevědomí, archetypy, symboly. Aktivní práce se sny, poselství snů. Tradiční téma snů nabízíme od roku 1999, přednáší je Zuzana Antares, cena 4.100,- Kč. POZOR! Začínáme každý měsíc.

Koncentrační a meditační techniky – uvolnění těla a ukáznění mysli. Cvičební kurs s mnoha návody a s hudebními ukázkami. Příprava na cvičení, pozice těla. Pro které cvičení se hodí která pozice. Meditace klasická a dynamická. Cíle meditace a její odlišení od jiných technik. Vyprázdnění mysli, mantry a zaříkadla či kouzelná slůvka. Koncentrační cvičení. Práce s astrálním tělem, astrální cestování. Práce se mentálním čili éterným tělem. Magický posismus. Kurs obsahuje především pratické návody. Přednášky i cvičení vede od září 2006 Zuzana Antares, cena 4.700,- Kč. Tento kurs začínáme každý měsíc.

Automatická kresba a automatické psaní – jakým hlasem hovoří vaše nevědomí? Zvládnutí technik automatického, tj. vědomě neovlivňovaného projevu. Nácvik uvolnění těla a ruky. Oproštění mysli od rozumové kontroly. Umění navázat spojení (raport) s objektem, o němž chceme získat informace. Bytosti, s nimiž lze navázat kontakt prostřednictvím automatického projevu. Možnosti i nebezpečí automatického psaní a automatické kresby. Kurs má počátek v roce 2007. Přednáší Zuzana Antares, cena tříměsíčního kursu 3.700,- Kč. POZOR! I tento kurs začínáme každý měsíc.

Výklad mariášových karet - výklad budoucnosti pomocí dvaatřiceti mariášových karet. Významy karet a významy jejich spojení. Výklad: minulost - přítomnost - budoucnost. Co lze a co nelze vyložit. a co má umět kartář/kartářka. Psychologie výkladu. Kurs je zaměřen na praxi s kartami. Kurs vede a přednáší Zuzana Antares, cena tříměsíčního kursu, který nabízíme od podzimu 2010, je 3.700,- Kč. POZOR! Také tento kurs lze začít každý měsíc.

Výklad horoskopu - Základy poradneské astrologie určené pro použití v praxi. Základní významy jednotlivých prvků horoskopu: planety, znamení a domy horoskopu. Aspekty planet. Jak se v horoskopu vyznat. Odvození souvislostí horoskopu. Co je důležité a čeho si hned všimnout, když se na horoskop podíváte. Postup při výkladu. Práce s astrologickým software. A hlavně výklady horoskopů - praxe a nácvik. Už od září 2001 vám přednáší Roman Petrželka, cena 4.100,- Kč. POZOR! I tento kurs začínáme každý měsíc.

Psychologické minimum pro praxi - typologie, praktické znalosti, věštci se dozvědí, jak komunikovat s klientem. Kurz rozšiřuje vaše schopnosti porozumět druhým, profesionálům dává lepší možnost porozumět na první pohled klientu. Co prozrazují gesta, postoje a poloha těla. Vztah mezi věštcem a klientem. Umění naslouchat druhému, umění pomáhat. Použití psychologie při věštění. Lidová psychologie, očekávání od věštců. Od roku 1999 vám přednáší Hana Tintallo, cena 4.100,- Kč.

Projekční kresba a diagnostické techniky - diagnostika duševního stavu z kresby. Zobrazení stavu osobnosti v testovacích obrázcích. Druhy výtvarného projevu použivané v diagnostice. Psychodiagnostika vývoje dítěte, mandaly. Zvláštnosti kresby u různých duševních nemocí a poruch. Jak pracuje nevědomí, proč lze z projevů člověka číst některé osobnostní rysy, a proč právě z výtvarného projevu. Od roku 1998 vám přednáší Hana Tintallo, cena 4.100,- Kč.

Kurz psychologických dovedností pro zvládání krizí souvisejících se závislostí a domácím násilím. Jak si poradit s problémovými dětmi nebo partnery. Specifické situace: alkoholismus a manželství, drogy v rodině, moje dítě a drogy, těhotenství a alkohol nebo drogy. Obecné informace: co je to závislost, jak a koho vzniká. Jak rozeznat závislost. Nejznámější závislosti: alkoholismus, drogy, poruchy příjmu potravy, patologické hráčství. Jak se chovat, je-li někdo blízký závislý. Co dělat s násilím a konflikty, jak zvládat konflikty. Podílím se na konfliktu, ač jej nevyvolávám? Tříměsíční dálkový kurs, otevřený od 2010. Přednáší Roman Petrželka, cena 3.700,- Kč.


Uzávěrka přihlášek - viz informace o uzávěrkách na seznamu žáků na této stránce, odkaz vpravo nahoře. Žáci přihlášeni později mají splatnost školného prodlouženu, ale dostanou první lekci ještě později.
Studentům zajišťujeme přednostně literaturu - i cizojazyčnou, studentům tarotu nabízíme karty ve velkém výběru, některé se slevou. O dalších akcích informujeme v průběhu studia.

Náhrady ztracených lekcí poskytujeme za poplatek 100,- Kč za jedno CD, 200,- až 600,- Kč za písemné materiály dle rozsahu nebo 50,- Kč za náhradní lekci ke stažení.Absolventi kursů získají:

 • praktické znalosti a dovednosti daného oboru
 • lepší schopnost komunikace
 • motivaci dál zvyšovat vlastní schopnosti a tím i větší úspěch v obyčejných denních záležitostech.
 • větší zodpovědnost za rozvoj sebe sama, chuť se sebou něco dál dělat.
 • ti, kdož se dostaví k závěrečné zkoušce, získají diplom potvrzující absolvování oboru.

  Frekvantantům našich kursů nabízíme i finanční výhody:

 • mohou se účastnit našich seminářů s výraznou slevou
 • poskytujeme významnou slevu na e-mailovou schránku magick-ritual.mail
 • nabízíme propagaci jejich služeb zdarma nebo s malým rabatem (nabídka výrobků), pokud se budou svému oboru věnovat profesionálně  POZOR !!!

  Zájemci o kursy, kteří jsou mladší 18 let, mají u nás dveře otevřené, jejich přihlášku ke studiu ale musí podepsat aspoň jeden z rodičů. Dík za pochopení.

  Žádáme studenty z cizích zemí včetně Slovenska, aby pozorně četli podmínky studia z ciziny, případně se informovali o postupu při platbách, při zasílání literatury, ev. dojíždění na cvičení.
  Děkujeme.

  Podívejte se i na naše studijní obory


  Zpět na úvodní stránku školy