Sedmero věšteckých umění - www.magick.cz
Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

MAGICK rozchodník

Okultní obchod

Novinky - prosím čtěte!

Sedmero věšteckých umění

   Obsah:
      Úvod
      Numerologie
      Výklad z karet
      Chiromantie
      První pohled
      Geomantie
      Tarot
      Křišťálová koule
      Dodatky
      Doslov
Objednat knihu

Seznam stránek
Kdo jsme?
Napište nám
Zpět...

webmaster&skripts:
Ro.
Věštění pomocí náhodných symbolů - Geomantie

Soubor populárních věšteckých metod

Tato kapitola obsahuje návodů několik, ty první ale není možno brát vážně. Koneckonců v textu je to vysvětleno. Níže napsané řádky jsem mínila i trošku jako varování před podléháním různým pověrám a zdáním stejně jako před neseriózní prací některých mých kolegů.

      Budu-li chtít věštecká umění zhodnotit, postavím na první místo astrologii, která má výsadní postavení, neboť pracuje s univerzálními silami, pro něž se - právě díky ní samé - vžil název síly planetární. Astrologie popisuje vztahy mezi těmito silami a jejich působení na různé oblasti života. Předměty její práce jsou symbolicky promítnuty do mnohých oblastí, mimo jiné i do skutečných existujících těles planet, jejichž dráhu lze spočítat pro kterékoliv období a astrologu je tak znám stav světa v úrovni příčin zcela objektivně a prokazatelně - tedy umí-li řeč hvězd, planet, znamení a dalších vyložit dle univerzální moudrosti. Což každopádně není totožno s moderní a tolik populární astrologií ze zábavných časopisů a /převážné většiny/ astrologických poraden.

      Pak bych zařadila umění pracující se symboly, například tarot či výklad snů. Ony symboly jsou velmi staré. Jsou starší než lidé, mohla bych také říci - a k tomu, kdo není hluchý, mluví básnickou řečí o prvním Slovu a Jeho současných ozvěnách. Sem patří i veškerá umění magická, jsou-li konána za účelem získání věštby.

      Jak šel čas a lidé se stávali stále většími domýšlivci - ač méně a méně zachytávali ozvěnu prvotního Slova - zapomínal se původní smysl věšteb i původní význam symbolů a prostí lidé, když dostali do rukou nepochopitelná sdělení univerzálního poznání, si je zpracovali po svém. Že je při tom trošku "ztrhali", to už je jiná otázka. Tak se z kabaly vyvinula kabalistika a posléze numerologie, z tarotu vznikly karetní hry a vykládací karty, ze znalosti signatur vyplynula věštba z ruky nebo frenologie. Augurská věštba, pyromantie a geomantie daly vzniknout věštění z čajových lístků nebo kávové sedliny a mnoha podobným. Právě jim bych se ráda v následujících řádcích věnovala.


      Budoucnost z hrníčku kávy

      Věštit se dá ze všeho. Hlavním předpokladem je věřit v účinnost takové věštby. Věříte na smůlu, kterou přináší černá kočka přes cestu, rozbité zrcadlo nebo rozsypaná sůl? Jestli věříte, určitě vám již mnohokrát někdo vaše přesvědčení vyvracel a oháněl se tím, že jemu se přece nikdy nic nestalo. Anebo jste to vy, kdo druhého přesvědčoval, že podobné pověry jsou nesmysl a on vám naopak dokazoval, kolikrát už mu podobná událost přinesla smůlu? Ať je to tak nebo tak - i toto patří do lidového věštění, a pokud se například rozhodnete, že hlavním ukazatelem pro váš šťastný den bude ranní přítomnost tmavě modrého auta na parkovišti před domem, dozajista vám to bude obstojně fungovat. Všechny věštby mají svá pravidla, tedy i tyto lidové. Abyste se mohli z těchto poněkud odlehčených a především zábavných umění něco naučit, je třeba poznat, jak fungují.


      Systém pro jednoduché věštění

      Každý člověk je jednotka, o níž lze předpokládat, že vyzařuje své světlo do okolí, tak jako svíčka nebo žárovka. Přitom ale každý vyzařuje jinou barvu světla. Buduli se společně s kamarádkou dívat na jednu věc, třeba na obraz, uvidíme každá něco jiného. Zrakový vjem, to jest ona vnější stránka vnímání, může být stejný. Na každou z nás ale učiní pozorované dílo jiný dojem, vyvolá jiné myšlenky či probudí jiné vzpomínky. Každá vidíme v obraze něco jiného. Zatímco ona pocítila radost, já mám zkaženou náladu, protože jsem si při tom pohledu vybavila nepříjemný zážitek z nedávné doby. Špatná nálada mi vydrží po celý den a naštvu se ještě víc. Pokud vzpomínaný obraz uvidím znovu o pár dnů později, bude tím oživena nejen ona nemilá záležitost, ale i předchozí špatná nálada.

      Když budete chtít začít věštit, stanovte si nejdříve systém symbolů, jimž přisoudíte svůj vlastní význam. Tento význam by měl být spojený s představou, kterou již v sobě máte danou. Pokud vám tedy určitý útvar připomíná vybuchující sopku a nějaká příručka tvrdí, že podobný tvar by měl označovat strom nebo určité zvíře, věřte více svému pocitu. Přisouzený význam potom zkoumejte. Např. budete-li mít při věštbě z kávy pro určitý útvar význam "milenec", pozorujte, zda se vždy po jeho objevení skutečně setkáte se svým milencem. Pokud ne, počkejte a sledujte, s jakou událostí se daný útvar spojuje. Pokud ano, máte vyhráno a buďte si jisti, že význam s útvarem spojený se dalším používáním posiluje.

      Budete používat dva hlavní způsoby práce: První, jednodušší, se zakládá na významu jednoho symbolu a dává jednoznačný - i když zjednodušený - význam. Sem patří trhání lístků kopretiny " má mne rád - nemá mne rád", většina tradičních vánočních věšteckých obyčejů nebo házení kostkou. Výsledkem takové věštby zpravidla má být odpověď typu "ano - ne". Je to jednoduché, ale velmi často zavádějící. Do odpovědi se totiž může promítnout přání tazatele. To se koneckonců může promítat do každého způsobu věštění, kromě hlubinného dotazování pomocí archetypových symbolů nebo tarotu. Lze se vůči tomu bránit především tím, že způsob věštění je hodně složitý, aby se v tomto labyrintu osobní vidění situace rozplynulo. Podobnou kvalitu ale jednoduché věštby z jediného znaku nemají, proto je lépe brát je jako zábavné a nenechat se jím unést. Propadnutí těmto věštbám se nazývá "pověra" a je stejně svazující jako kterýkoliv další zhoubný návyk. Spojení černé kočky přes cestu a zlomené nohy může postavit velkou překážku pro další život: výsledkem je, že se začnete poděšeně rozhlížet, při spatření uvedeného zvířete se bude zvyšovat vaše napětí a když - nedejbože - přeběhne přes cestu, spustíte vzteklé odplivování přes levé rameno a další ochranné rituály. Kdesi uvnitř rostoucí napětí si ani přitom nemusíte uvědomit.

      Druhý způsob je spojen s výkladem více symbolů současně a z nejznámějších sem mohu zařadit věštbu z kávové sedliny nebo čajových lístků. Zde budete nejdříve vykládat význam jednotlivých útvarů, tak jak jste si jej stanovili a hned na to významy spojovat do souvislých celků. Není to těžké, důležitá je praxe a vnímavost k tomu, jak se vaše věštby naplňují. Podobným způsobem jsou zpravidla hledány odpovědi na otázky běžného života, není to ale nutné. Pokud jste si předtím stanovili symboly obsahující spíše psychologické pojmy, bude se objevovat věštba psychologická a naopak: Máte-li stanoveny symboly obsahující jen lásku, sňatky a rozvody, nemoci a úmrtí, nemůže vám vyjít nic jiného. V prvém případě budete popisovat příčiny a osobnost, případně hledat optimální řešení, podobně jako psycholog. Ve druhém budete spekulovat o následcích, budete takzvaně předpovídat budoucnost a vaše řeč bude znít jednoznačně a jednostranně. V prvním případě radíte, ve druhém podsouváte ortel.


Pokračování se dočtete v celé knize.