Přihláška k intenzivnímu studiu s možností přípravy na činnost kartářky/ kartáře
Výklad tarotu

Intenzivní výukový kurz, který vám nabízíme už od roku 1994.

Chcete vykládat tarot - ať už jenom sami pro sebe, nebo z pro radost s kamarádkami nebo na profesionální úrovni? Pak začněte právě teď zde! Stačí, když pošlete přihlášku dle níže uvedených instrukcí.

Školné za intenzivní výukový kurs je 6.100 Kč při elektronickém zasílání (odkaz na stažení pdf materiálů a zvukového záznamu přednášky). Při zasílání poštou (vytišnětné materiály + nahrávka na cd) si připlatíte 300 Kč za semestr.

Údaje nutné k přihlášení:
Jméno a příjmení, datum narození (prosím nestyďte se za ně: pro individuální vedení výuky je věk podstatný), poštovní a mailová adresa a telefonní číslo. Je dobré napsat krátce motivaci ke studiu.
Uvedené údaje odešlete na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Tamtéž lze poslat dotazy - anebo volejte 775 SHUGAL (775 748425).


Odesláním přihlášky potvrzujete svůj souhlas s podmínkami studia na ŠVUEvB uvedenými níže.Informace pro studenty dálkového studia výkladu tarotu

Studijní plán

Studovat lze buď formou distanční, anebo kombinovanou - budete-li se účastnit setkání. Data setkání jsou zaslána s první lekcí kursu - jsou tři odpolední cvika a tři víkendové semináře. Můžete přijet na jedno setkání nebo jezdt stále, je to vaše volba. Studentům nabízíme slevy z veřejné ceny seminářů.


Po obsahové i organizační stránce studium zajišťuje Zuzana Antares.
Každá lekce obsahuje barevné studijní materiály s významy karet + další písemné podklady pro učení, dále přednášku na téma výklad, psychologie výkladu a práce vykladače se sebou při výkladu, a také seznam úkolů k procvičení, jež jsou uz oblasti tarotu i z oblasti sebepoznání.
1. přednáška: Co je to tarot, jeho původ a historie. Rozdíl mezi hermetickým a obecným podáním tarotu. Jak si pro sebe vybrat vhodné tarotové karty. Základy věštění z tarotu - naučené systémy nebo vlastní výkladový systém? Figurální, čili tzv. dvorní karty - co vše mohou popisovat. Hlavní významy figur.
2. přednáška: Malá arkána obecně. Základy nauky o elementech. Dopad této nauky a její universalita. Jak na základě jednoduchého systému elementů a pořadí vnímat karty intuitivně. Významy malých arkán I. - aktivní elementy.
3. přednáška: Spojení malých arkán a astrologie v některých druzích tarotu. Psychologie výkladu, odhadnutí tazatele, etika při výkladu. Významy malých arkán II. - pasivní elementy. Vykládání z karet obecně. Pravidla výkladu budoucnosti a vykládání sobě sama.
4. přednáška: Základy psychologie v poradenství. Vnímání vlastních pocitů při práci s druhým. Jak vyložit sobě sama. Původ velkých arkán čili Atu, jejich dosah. Několik slov o kabale a posvátných jazycích. Rozdíl mezi malými a velkými kartami. Významy velkých arkán.
5. přednáška: Způsoby výkladu tarotu. Výkladové obrazce a co z nich lze vyčíst. Práce s tazatelem. Hledání základu osobnosti tazatele a jeho význam pro výklad. Rozhovor s tazatelem jako forma terapie. Magično a výklad budoucnosti z tarotu.

Informace k průběhu studia:

Jednotlivé lekce obsahují přednášku, písemné i obrazové materiály, seznam doporučené literatury a návody pro praktická cvičení či pro cvičení koncentrační atd. Písemné materiály obsahují příklady, učební texty a vysvětlení cviků. V seznamu doporučené literatury najdete možnosti pro rozšíření teoretických znalostí. Úkoly jsou rozdělené na povinné - ty by měly být každopádně zodpovězeny - a na nepovinné, které mohou zodpovědět ti, kdož se na to cítí. Za zpracování úkolů získává student bod (tzv. zápočet), což bude zohledněno u závěrečných zkoušek. Na úkoly lze odpovídat vlastním tempem, nejsou vzácností ti žáci, kteří na úkol odpoví za rok i více poté, co obdrželi lekci.

Závěrečná zkouška: Možnost složit zkoušku má každý student na únorovém nebo červnovém semináři. Zkouška není povinná a nemusí následovat bezprostředně po ukončení studia. V současnosti nabízíme i zkoušku na dálku za poplatek 600 Kč. Takto zodpovězené zkušební úkoly je třeba poslat jako zvukový soubor elektronický nebo vypálený na cd.
Složením zkoušky získá žák Osvědčení o absolvování studia.

Praxe: Informace o meditačních víkendech podáváme v průběhu ročníku v Oběžnících. Každé setkání je zaměřeno tématicky na oblasti týkající se symmbolů, osobního rozvoje, tarotu, kabaly a dalších.
Také je možno se účastnit odpoledních sobotních praktických cvičení. Také za účast na cvičení dostává žák bodík ("zápočet"), což je zohledněno u patřičné závěrečné zkoušky. Cvika probíhají v Brně. O cvikách i seminářích viz v rubrice Akce. Informace o všech pořádaných akcích dostanete vždy v úvodní lekci semestru i v písemné přehledné podobě.

Další upozornění: Doplatek za případné posílání papírových lekcí do ciziny se domlouvá individuálně.
Za studium uhrazené víc než půl roku dopředu je sleva 5% za každý semestr nebo kurz zaplacený navíc - za roční studium libovolného oboru je tedy sleva 5%, za dvouleté je to 15 % z celé hrazené částky!
Náhrada za ztracené lekce je vždy zpoplatněna, cena závisí na domluvě.

Semestry mají dvě uzávěrky - první okolo 25. 1. resp. 25. 8., druhou asi o měsíc později - viz Seznam zapsaných studentů na této stránce odkaz vpravo nahoře.
Všechny tříměsíční a půlroční kurzy lze začít kterýkoliv měsíc, záleží na volbě žáka. První lekce je zaslána po dohodě - obvykle hned po zaplacení, další vždy okolo 10. dne měsíce.
Školné nevracíme, při přerušení studia může žák navázat tam, kde skončil, kdykoliv později, řádně nebo mimořádně.

Literatura ke studiu: Pokud nemůžete sehnat cokoli z doporučené literatury, pokusíme se pro vás tyto knihy zajistit. Pozor - někdy se může jednat o xerokopie, proto při požadavku na literaturu vždy uveďte, zda knihu chcete i v případě, že se bude jednat o xerokopii. Objednávky xerokopií jsou závazné.
Také nabízíme pdf verze knih. Cena se řídí tím, zda jsme pdf získali vlastním přičiněním nebo od někoho zdarma. Ve druhém případě počítáme jen manipulační poplatek 20,- Kč.zde. Další info o knihách i pdf v první lekci prvého semestru.

Dotazy písemně na Via Regia ŠVUEvB, Taussigova 15, 615 00 Brno, nebo na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Dovoláte se nás na 775 SHUGAL (775 748425).Zpět