Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

MAGICK rozchodník
Okultní obchod
Novinky - prosím čtěte!

Škola čarodějnictví
Tarot v hermetickém pojetí
Astrologie
Numerologie
Výklad z ruky
Výklad tarotu
Výklad snů
Meditační techniky
Základy astrologie
Automatická kresba
Psychologické minimum

Nabídka studia
Školní portál
Pojďte s námi...
Diskuse & dotazy

Malé opatství thelémské
Seznam stránek

Stáhně te si ukázky z lekcí!

Ukázka 1 zde.
Ukázka 2 zde.

Kdybych se hlásil/la ke studiu, vyberu si:

Numerologii
Tarot
Výklad tarotu
Astrologii
Čarodějnictví
Výklad snů
Něco z psychologie
Něco, co tu vůbec nemáte.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy


webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaPřihláška k dálkovému studiu

Numerologie a nauka o číslech

Jak poznat druhého rychle a na jeden pohled? Využijte jeho datum narození. Co s ním, se naučite zde. Pro přihlášení k ročnímu studiu numerologie vyplňte prosím přihlášku.
Cena při zasílání poštou (vytišnětné materiály + nahrávka na cd) za 1.semestr 2.900,-Kč, za druhý 2.700,- Kč nebo 2.600 za 1. semestr a 2.400 za druhýpro zasílání elektronické (odkaz na stažení pdf materiálů a zvukového záznamu přednášky).

Údaje nutné k přihlášení:
Jméno a příjmení, datum narození (prosím nestyďte se za ně: pro individuální vedení výuky je věk podstatný), poštovní a mailová adresa a telefonní číslo. Je dobré napsat krátce motivaci ke studiu.
Uvedené údaje odešlete na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Tamtéž lze poslat dotazy - anebo volejte 775 SHUGAL (775 748425).

Odesláním přihlášky potvrzujete svůj souhlas s podmínkami studia uvedenými níže.


Informace pro studenty dálkového studia numerologie

Studijní plán

Studovat lze buď formou distanční, anebo kombinovanou - budete-li se účastnit setkání. Data setkání jsou zaslána vždy s první lekcí každého semestru - jsou to tři odpolední cvika a tři víkendové semináře. Můžete přijet na jedno setkání nebo na všechna, je to vaše volba. Studentům nabízíme slevy z veřejné ceny seminářů.

Po obsahové stránce, a poslední dobou (bohužel) i po organizační, vše připravuje Zuzana Antares
.

1. semestr, 1. přednáška: Proč funguje numerologie; numerologie jako zjednodušený popis světa; základy nauky o astrálním světě ; numerologická mřížka.
2. přednáška: Numerologické systémy, nakolik všechny fungují a proč, jak je lze spojit ; aktivní a pa sivní princip světa a jeho funkce v numerologii ; základní významy jednotlivých čísel.
3. přednáška: Jak vepsat datum narození; síla čísel dle počtu; konkrétní významy jednotlivých čísel a jejich ko mbinací; jak odvozovat významy.
4. přednáška: Prázdné a plné roviny či políčka ; co vše lze z data narození vyčíst, základy nauky o planetárních silách.
5. přednáška: Další operace s datem narození, vepisování dalších čísel ; číslo osobnosti ; kde je spojena numerologie a astrologie ; věštectví a jasnovidectví.

2. semestr, 6. přednáška:
Číslo povahy, překážek a další čísla data ; numerologické určování budoucnosti; určování vhodnosti partnerů.
7. přednáška: Kabala, kabalistika a numerologie;základní informace o věšteckých oborech a jejich podstatě; možnosti převedení jmen na čísla.
8. přednáška: Význam jména pro člověka, význam příjmení ; dvojí možnost operací se jmény a jak na to; základy nauky o světových silách.
9. přednáška: Číslo osobnosti a vnitřní význam jména; sugestibilita a sebekritika aneb co vám kdo uvěří a komu byste vy naopak neměli skočit na špek.
10. přednáška: Jasnovidecké metody ; odpovědi na nejčastější dotazy, doplňky k tématům.

Informace k průběhu studia:

Jednotlivé lekce obsahují přednášku, písemné i obrazové materiály, seznam doporučené literatury a návody pro praktická cvičení či pro cvičení koncentrační atd. Úkoly jsou rozdělené na povinné - ty by měly být každopádně zodpovězeny - a na nepovinné, které mohou zodpovědět ti, kdož se na to cítí. Za zpracování úkolů získává student bod (tzv. zápočet), což bude zohledněno u závěrečných zkoušek. Na úkoly lze odpovídat vlastním tempem, nejsou vzácností ti žáci, kteří na úkol odpoví za rok i více poté, co obdrželi lekci.

Závěrečná zkouška: Možnost složit zkoušku má každý student na únorovém nebo červnovém semináři. Zkouška není povinná a nemusí následovat bezprostředně po ukončení studia. V současnosti nabízíme i zkoušku na dálku za poplatek 600 Kč. Zodpovězené zkušební úkoly je třeba poslat jako zvukový soubor elektronický nebo vypálený na cd.
Složením zkoušky získá žák Osvědčení o absolvování studia.

Praxe: Informace o meditačních víkendech podáváme v průběhu ročníku v Oběžnících. Každé setkání je zaměřeno tématicky na oblasti týkající se symmbolů, osobního rozvoje, tarotu, kabaly a dalších.
Také je možno se účastnit odpoledních sobotních praktických cvičení. Také za účast na cvičení dostává žák bodík ("zápočet"), což je zohledněno u patřičné závěrečné zkoušky. Cvika probíhají v Brně. O cvikách i seminářích viz v rubrice Akce. Informace o všech pořádaných akcích dostanete vždy v úvodní lekci semestru i v písemné přehledné podobě.

Další upozornění: Doplatek za případné posílání papírových lekcí do ciziny se domlouvá individuálně.
Za studium uhrazené víc než půl roku dopředu je sleva 5% za každý semestr nebo kurz zaplacený navíc - za roční studium je tedy sleva 5%, za dvouleté je to 15 % z celé hrazené částky!
Náhrada za ztracené lekce je vždy zpoplatněna, cena závisí na domluvě.

Semestry mají dvě uzávěrky - první okolo 25. 1. resp. 25. 8., druhou asi o měsíc později - viz Seznam zapsaných studentů na této stránce odkaz vpravo nahoře.
Školné nevracíme, při přerušení studia může žák navázat tam kde skončil kdykoliv později, řádně nebo mimořádně.

Literatura ke studiu: Pokud nemůžete sehnat cokoli z doporučené literatury, pokusíme se pro vás tyto knihy zajistit. Pozor - někdy se může jednat o xerokopie, proto při požadavku na literaturu vždy uveďte, zda knihu chcete i v případě, že se bude jednat o xerokopii. Objednávky xerokopií jsou závazné.
Také nabízíme pdf verze knih. Cena se řídí tím, zda jsme pdf získali vlastním přičiněním nebo od někoho zdarma. Ve druhém případě počítáme jen manipulační poplatek 20,- Kč.zde. Další info o knihách i pdf v první lekci prvého semestru.

Dotazy písemně na Via Regia ŠVUEvB, Taussigova 15, 615 00 Brno, nebo na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Dovoláte se nás na 775 SHUGAL (775 748425).Zpět