Přihláška k dálkovému studiu

Chiromantie - výklad z ruky a vliv přirozených dispozic

Máte-li zájem o jednoleté studium chiromantie, tedy se chcete naučit významu čar, pahorků a prohlubní v lidské dlani, hlaste se prosím zde.
Cena za 1.semestr 4.100,-Kč, za druhý 3.900,- Kč, Kč při elektronickém zasílání (odkaz na stažení pdf materiálů a zvukového záznamu přednášky). Při zasílání poštou (vytišnětné materiály + nahrávka na cd) si připlatíte 200 Kč za semestr.

Údaje nutné k přihlášení:
Jméno a příjmení, datum narození (prosím nestyďte se za ně: pro individuální vedení výuky je věk podstatný), poštovní a mailová adresa a telefonní číslo. Je dobré napsat krátce motivaci ke studiu.
Uvedené údaje odešlete na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Tamtéž lze poslat dotazy - anebo volejte 775 SHUGAL (775 748425).

Odesláním přihlášky potvrzujete svůj osuhlas s podmínkami studia uvedenými níže.Informace pro studenty dálkového studia Chiromantie

Studijní plán

Studovat lze buď formou distanční, anebo kombinovanou - budete-li se účastnit setkání. Data setkání jsou zaslána vždy s první lekcí každého semestru - jsou to tři odpolední cvika a tři víkendové semináře. Můžete přijet na jedno setkání nebo na všechna, je to vaše volba. Studentům nabízíme slevy z veřejné ceny seminářů.

Po obsahové stránce studium zajišťuje Hana Tintallo, po organizační asi zase Zuzana. :-).

1. semestr, 1. přednáška: Nauka o přirozených signaturách, základní informace o vztazích v astrálním světě. Typy ruky, rozdělení starší a novější.
2. přednáška: Základy psychologie osobnosti. Vnější ruka a její posouzení. Vztah osobnosti a lidských rukou. Pomocné znaky - chování klienta, prsteny atd.
3. přednáška: Orientace osobnosti a její vývoj. Vztah mezi osobností a předpovídáním budoucnosti. Prsty vnější i vnitřní ruky a vztahy, které se zde uplatňují.
4. přednáška:Vědomí a nevědomí. Přirozené dispozice jako ukazatel průběhu života. Rozdíl mezi pravou a levou rukou. Rozdíl mezi vnější a vnitřní rukou, schematické rozdělení ruky.
5. přednáška. Planetární síly, jejich původ a význam. Co povědí planetárních síly o člověku a jeho budoucím vývoji i zážitcích. Vnitřní ruka - pahorky
2. semestr, 6. přednáška: : Stereotypy chování a co z toho vyplývá. Problematika partnerských vztahů. Čáry a papilární linie a jejich vliv na prožití života.
7. přednáška: Zdravotní dispozice, základní zdravotní typologie. Problematika duševní pohody. Čáry a papilární linie II.
8. přednáška: Návaznost astrologických a chiromantických symbolů a dalších prvků. Shrnutí poznatků o vnitřní ruce z hlediska předpovědi budoucích událostí.
9. přednáška: Chiromantický horoskop. Shrnutí poznatků o vnitřní ruce z hlediska vývoje osobnosti. Možnosti osobnostního rozvoje a jejich naznačení v ruce.
10. přednáška:
Psychologická chiromantie a věštění z ruky; odpovědi na nejčastější dotazy, doplňky k tématu.

Informace k průběhu studia:

Jednotlivé lekce obsahují přednášku, písemné i obrazové materiály, seznam doporučené literatury a návody pro praktická cvičení či pro cvičení koncentrační atd. Úkoly jsou rozdělené na povinné - ty by měly být každopádně zodpovězeny - a na nepovinné, které mohou zodpovědět ti, kdož se na to cítí. Za zpracování úkolů získává student bod (tzv. zápočet), což bude zohledněno u závěrečných zkoušek. Na úkoly lze odpovídat vlastním tempem, nejsou vzácností ti žáci, kteří na úkol odpoví za rok i více poté, co obdrželi lekci.

Závěrečná zkouška: Možnost složit zkoušku má každý student na únorovém nebo červnovém semináři. Zkouška není povinná a nemusí následovat bezprostředně po ukončení studia. V současnosti nabízíme i zkoušku na dálku za poplatek 600 Kč. Zodpovězené zkušební úkoly je třeba poslat jako zvukový soubor elektronický nebo vypálený na cd.
Složením zkoušky získá žák Osvědčení o absolvování studia.

Praxe: Informace o meditačních víkendech podáváme v průběhu ročníku v Oběžnících. Každé setkání je zaměřeno tématicky na oblasti týkající se symmbolů, osobního rozvoje, tarotu, kabaly a dalších.
Také je možno se účastnit odpoledních sobotních praktických cvičení. Také za účast na cvičení dostává žák bodík ("zápočet"), což je zohledněno u patřičné závěrečné zkoušky. Cvika probíhají v Brně. O cvikách i seminářích viz v rubrice Akce. Informace o všech pořádaných akcích dostanete vždy v úvodní lekci semestru i v písemné přehledné podobě.

Další upozornění: Doplatek za případné posílání papírových lekcí do ciziny se domlouvá individuálně.
Za studium uhrazené víc než půl roku dopředu je sleva 5% za každý semestr nebo kurz zaplacený navíc - za roční studium je tedy sleva 5%, za dvouleté je to 15 % z celé hrazené částky!
Náhrada za ztracené lekce je vždy zpoplatněna, cena závisí na domluvě.

Semestry mají dvě uzávěrky - první okolo 25. 1. resp. 25. 8., druhou asi o měsíc později - viz Seznam zapsaných studentů na této stránce odkaz vpravo nahoře.
Školné nevracíme, při přerušení studia může žák navázat tam kde skončil kdykoliv později, řádně nebo mimořádně.

Literatura ke studiu: Pokud nemůžete sehnat cokoli z doporučené literatury, pokusíme se pro vás tyto knihy zajistit. Pozor - někdy se může jednat o xerokopie, proto při požadavku na literaturu vždy uveďte, zda knihu chcete i v případě, že se bude jednat o xerokopii. Objednávky xerokopií jsou závazné.
Také nabízíme pdf verze knih. Cena se řídí tím, zda jsme pdf získali vlastním přičiněním nebo od někoho zdarma. Ve druhém případě počítáme jen manipulační poplatek 20,- Kč.zde. Další info o knihách i pdf v první lekci prvého semestru.

Dotazy písemně na Via Regia ŠVUEvB, Taussigova 15, 615 00 Brno, nebo na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Dovoláte se nás na 775 SHUGAL (775 748425).Zpět