Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

MAGICK rozchodník
Okultní obchod
Nakladatelství Spiral Energy
Novinky - prosím čtěte!

Semináře
Přihláška na seminář
Program seminářů
Kunkovické latifundie
Thelema-centrum Kunkovice

Kursy
Nabídka studia
Školní portál
Pojďte s námi...
Diskuse & dotazy

Seznam stránek
Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Kontakty
Napište nám
Zpět...

Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy


webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
Zuzana

Vnitřní Slunce

Zasvěcení do tajných umění. Cesta k sobě, magická síla a hledání cest k vnitřní vůli. Pobyt mimo vlivy civilizace.Hlavní téma: Proplétání matric.


***

Letos se sejdeme od 28. srpna do 5. září 2020 v Thelema-centru Kunkovice u Litenčic.

Zaměření semináře:
Setkání s touto náplní mají dlouhou a barvitou tradici. Konají se jen jednou ročně. Cílem je nalezení osobních magických sil: Proniknutí do vlastního nevědomí, vnímání těla a subtilních energií, naladění na stav duše vlastní i duše světa. Taky chytré techniky pro rozvoj talentů, umění být vědomým členem společenství a obnova sil. Což je zatroleně těžké, jak svědčí prolité slzičky, ukřivděné kritiky... a jak dosvědčí i ti, kteří na to přišli. Je to síla. Využité postupy poznání jsou unikátní, ne příliš známé a účinné. Přijeďte.
Jako vždy se budou mísit tradiční tajné a moderní techniky, budeme poslouchat hudbu, naslouchat sobě a mluvit o tarotu, budeme společně cvičit a budeme tříbit názory v polemkách.

Další informace:
Na místě se sejdeme v pátek 28. 8. a začneme v 17.30 hodin prvním cvičením. Program budou tvořit tři střídající se bloky: meditačně-cvičební, skupinově pracovní a didaktický s tarotem a studiem okultních spisů.
Program je zaměřený zážitkově a mění se dynamicky podle reakcí skupiny.

Cena:
Víkend: 2.300,-Kč na místě. Cena last minute (do 20. 8.) 2.100,- Kč.
Týden: 7.200,- kč na místě. Cena last minute (do 20. 8.) 6.500,- kč.
Děti 50% ceny dospělého, pes po dohodě 50,- Kč za noc.

Další informace - doprava, co sebou atd., najdete tady.

Zdraví a těší se Zuzana, Hana & Roman.